Meist

Oleme kindel ja usaldusväärne koostööpartner loomakasvatusvaldkonnas.  Rakvere Piimaühistu kuulub erineva suurusega Lääne-Virumaa piimatootjatele. Meie peamiseks tegevusvaldkonnaks on toorpiima vahendamine. Koondame suure osa Lääne-Virumaa toorpiima tootmisest. Lisaks sellele tegeleme veel väga paljude muude tegevusvaldkondadega, millest üheks peamiseks on erinevate tootmissisendite müük ja teenuste pakkumine oma klientidele.

Rakvere Piimaühistu põhikiri >>

cows grazing on misty pasture at dawn in summer

Pikaajalised traditsioonid, mainekas kaugeleulatuv ajalugu ning piimatootjate pühendunud ja sihikindel tegutsemine on hoidnud piimakarjakasvatust ning piimatootmist Lääne-Virumaal auväärsel positsioonil. Aastate jooksul oleme üheskoos loonud tugeva aluse edukaks tegutsemiseks piimatootmise valdkonnas. Ühistegevuse põhimõtted:

  • ühistu eesmärk on ühise majandustegevuse kaudu liikmetele tulu teenida;
  • ühistegevuse abil osutatakse ühistu liikmetele omahinnaga teenuseid, mis vastavad liikmete vajadustele;
  • ühistegevus annab võimaluse stabiilse ja kvaliteetse tooraine baasilt paremate kokkuleppehindade kujundamiseks;
  • ühistegevuse suurimateks väärtusteks on demokraatia ehk liikmete võim, isiklik vastutus, võrdõiguslikkus  ja solidaarsus;
  • ühistegevust saavad arendada ainult ühesuguste huvidega inimesed, kes tahavad teha koostööd kõigi liitunute hüvanguks;
  • ühistegevuse vaenlaseks on soov kasu saada teiste arvelt;
  • ühistu liikmel on oluline teada ühistus olemisega kaasnevaid õigusi ja kohustusi, ühistu kandvaid ideid ja eesmärke.
Rakvere Piimaühistu realiseerib piima Epiko TÜ kaudu, olles üheks viiest Epiko TÜ asutajaliikmest. Rakvere Piimaühistu on üheks kaheksast Farm In TÜ liikmest, mis on Eesti põllumajandustootjatele kuuluv sisenditeostu keskühistu. Rakvere Piimaühistu liikmete ühisest loomade müügist on välja arenenud Rakvere Lihaühistu, mis tegeleb Virumaa veisekasvatajate loomade müügiga.
Meie eesmärgiks on:
piimatootjate huvide ühendamine;
läbi liikmete ühise tegevuse nende majandamise ja äritegevuse toetamine teenuste osutamisega;
ühistegevuse ja hangete abil piima turustamisel ning tootmissisendite sisseostmisel paremate tingimuste saavutamine;
piimakarjakasvatuse edendamine ning piimatootmise järjepidev arendamine;
ühistulise mõtteviisi levitamine ja propageerimine.
0
Kogutoodang (tonnides)
0
Liiget
0
Karjasolevat lehma
0
Aastat kogemust

Jälgi meid sotsiaalmeedias