Astu liikmeks

Rakvere Piimaühistu liikmeks astumiseks on vaja läbida järgmised sammud:

1. Tutvuge Rakvere Piimaühistu põhikirjaga, mille leiate Rakvere Piimaühistu kodulehelt www.rpy.ee/meie/pohikiri.
2. Andke Rakvere Piimaühistu juhatajale, kelle kontaktandmed leiate Rakvere Piimaühistu kodulehelt www.rpy.ee/kontakt, teada huvist astuda Rakvere Piimaühistu liikmeks.
3. Vestlus Rakvere Piimaühistu juhatajaga, et teaksite, millise organisatsiooniga liitute.
4. Vajalik on 2 (kahe) Rakvere Piimaühistu füüsilisest isikust liikme või juriidilisest isikust liikme seadusliku esindaja kirjaliku soovituse olemasolu, mille kohta tuleb märkida vajalikud andmed Rakvere Piimaühistu nõukogule esitatavale kirjalikule avaldusele Rakvere Piimaühistu liikmeks astumiseks.
5. Esitage kirjalik avaldus Rakvere Piimaühistu nõukogule Rakvere Piimaühistu liikmeks astumiseks. Rakvere Piimaühistu liikmeks astumise avalduse leiate Rakvere Piimaühistu kodulehelt www.rpy.ee, kust saate selle alla laadida, vajutades SIIA või see saadetakse Teile elektronposti teel, kui Te saadate vastavasisulise elektronkirja elektronpostiaadressile info@rpy.ee. Täidetud Rakvere Piimaühistu liikmeks astumise avaldus tuleb Teil saata digitaalselt allkirjastatult elektronpostiaadressile info@rpy.ee või omakäeliselt allkirjastatuna paberkandjal kohale toimetada Rakvere Piimaühistu kontorisse postiaadressiga Mõisa tn 22 Piira küla 46607 Vinni vald. Surnud liikme pärijal või juriidilisest isikust liikme õigusjärglasel tuleb Rakvere Piimaühistu liikmeks astumise avaldusele lisada vastavalt kas pärimisõiguse tunnistus või pärijate notariaalselt tõestatud kokkulepe või ühinemis- või jagunemisleping või jagunemiskava (vaata selles osas Rakvere Piimaühistu põhikirjas sätestatut).
6. Rakvere Piimaühistu juhataja koos Rakvere Piimaühistu nõukogu liikmetega külastab Rakvere Piimaühistu liikmeks astuda soovivat ettevõtet kohapeal hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul Rakvere Piimaühistu nõukogule Rakvere Piimaühistu liikmeks astumise avalduse esitamise päevast arvates.
7. Pärast Rakvere Piimaühistu nõukogu poolt Rakvere Piimaühistu liikmeks vastuvõtmise otsust tuleb tasuda Rakvere Piimaühistu osakapitali osamaks summas 640 € (kuussada nelikümmend eurot) hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul pärast Rakvere Piimaühistu nõukogu poolt tehtud Rakvere Piimaühistu liikmeks vastuvõtmise otsust, välja arvatud pärijal ja juriidilisest isikust õigusjärglasel. Tasutud Rakvere Piimaühistu osakapitali osamaks on õigus Rakvere Piimaühistust väljaastumisel või –arvamisel tagasi saada vastavalt Rakvere Piimaühistu põhikirjas sätestatule.

Rakvere Piimaühistu liikmeks astumise protsessi kirjeldus on kinnitatud 10.01.2017. a toimunud Rakvere Piimaühistu nõukogu koosoleku otsusega.