Rakvere Piimaühistu

Rakvere Piimaühistu on asutatud 1992. aastal ning tulundusühistuks registreeriti 2001. aastal. Rakvere Piimaühistu lähtub oma tegevuses ühistulisest mõtteviisist ning ühistegevuse põhiväärtustest, milleks on:

 • usaldus,
 • läbi koostöö võrdne panustamine ühistu tegevusse,
 • läbipaistvus,
 • liikmete kontroll ühistu tegevuse üle,
 • liikmetele maksimaalse majandustulemuse saavutamine.

Pikaajalised traditsioonid, mainekas kaugeleulatuv ajalugu ning piimatootjate pühendunud ja sihikindel tegutsemine on hoidnud piimakarjakasvatust ning piimatootmist Lääne-Virumaal auväärsel positsioonil ning loonud tugeva aluse edukaks tegutsemiseks piimatootmise valdkonnas.

Rakvere Piimaühistu liikmed toodavad suure osa Lääne-Virumaa toorpiimast.

Rakvere Piimaühistu ühendab erineva tootmismahuga Lääne-Virumaa piimatootjaid. Rakvere Piimaühistu koondab suure osa Lääne-Virumaa toorpiima tootmisest, olles üks suurimaid regionaalseid piimaühistuid Eestis. Rakvere Piimaühistu liikmete päevane toorpiima kogutoodang on umbes 95-100 tonni. Käesoleval hetkel on Rakvere Piimaühistul 20 liiget ning 2 ettevõtet, mis pole Rakvere Piimaühistu liikmed, müüvad toorpiima Rakvere Piimaühistule. Rakvere Piimaühistu liikmed pakuvad Lääne-Viru maakonnas aastaringselt tööd enam kui 300 inimesele.

Rakvere Piimaühistu realiseerib piima Epiko TÜ kaudu, olles üheks viiest Epiko TÜ asutajaliikmest. Rakvere Piimaühistu on üheks kaheksast Farm In TÜ liikmest, mis on Eesti põllumajandustootjatele kuuluv sisenditeostu keskühistu. Rakvere Piimaühistu liikmete ühisest loomade müügist on välja arenenud Rakvere Lihaühistu, mis tegeleb Virumaa veisekasvatajate loomade müügiga.

Rakvere Piimaühistu deviisiks on: Rohkem piima ühiselt!

Rakvere Piimaühistu eesmärkideks on:

 • piimatootjate huvide ühendamine;
 • läbi liikmete ühise tegevuse nende majandamise ja äritegevuse toetamine teenuste osutamisega;
 • ühistegevuse ja hangete abil piima turustamisel ning tootmissisendite sisseostmisel paremate tingimuste saavutamine;
 • piimakarjakasvatuse edendamine ning piimatootmise järjepidev arendamine;
 • ühistulise mõtteviisi levitamine ja propageerimine.

Rakvere Piimaühistu soovib läbi ühistegevuse arendamise ja edendamise tekkiva sünergia ning kompetentsi jagamise parandada ühistu liikmete majandustulemusi ning tõsta nende konkurentsivõimet.

Rakvere Piimaühistu peamisteks tegevusaladeks on:

 • piimakarjakasvatus, toorpiima tootmine;
 • ühistu liikmete poolt toodetud piima varumine ja realiseerimine;
 • erinevate finantstoodete väljaarendamine ühistu liikmete jaoks;
 • teenuste osutamine ühistu liikmetele tootmiseks vajalike seadmete, materjalide, söötade, väetiste jm soetamisel;
 • täiendõppe korraldamine ja konsultatsioonide andmine ühistuliikmetele
 • veterinaararsti teenuse pakkumine.

Rakvere Piimaühistu | Ringtee 4 Taaravainu küla 44420 Rakvere vald | tel: 322 7870 | e-post: info@rpy.ee